18 U.S.C. 2257 Överensstämmelse för Registerföringskrav
Alla eventuella handlingar som måste förvaras i enlighet med 18 USC § 2257 och dess tillämpliga regleringar hålls av följande enhet:

Custodian of Records
Confirm ID, Inc.
1615 S. Congress Avenue, Suite 103
Delray Beach, FL 33445, USA